Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก    ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน    กระดานสนทนา     ติดต่อสอบถาม

ดาวน์โหลด

1.ชุดโปรแกรมคัดกรอง พฤติกรรมนักเรียน
2.คู่มือการใช้โปรแกรมคัดกรองฯ
3.มาตรฐานระบบ การดูแลฯ
4.แบบเก็บข้อมูลในการคัดกรอง
5.วิธีการแก้ error 916
6. โปรแกรมจัดการข้อมูล on web
7. รหัสเขตพื้นที่
8. รหัสโรงเรียน
- สพป. ภาคกลาง
- สพป. ภาคเหนือ
-สพป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สพป. ภาคใต้
- สพม.



 

มีปัญหา มีข้อสงสัยหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน ติดต่อเบอร์

 

089-0348-678

084-3637-733

bc_benyapa@hotmail.com

chai-rong@hotmail.com